Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Doktor Mesleki Sorumluluk Sigortası

Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorların poliçe kapsamındaki mesleki faaliyetini ifa ederken, sözleşme tarihi itibari ile sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hüküm olunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat sağlar.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca Avukatlık mesleği çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve her türlü yargı mercii önünde kanunun kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde icra ettiği bilirkişilik ve benzeri görevler dahilinde her türlü gerçek ya da iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı ve yanıltıcı beyan verme, gizliliğin ihlali veya mesleki hizmeti yerine getirmeme sonucu sigortalı aleyhine yapılacak maddi ve manevi tazminat talepleri sigorta kapsamı altındadır.

Hemşire Mesleki Sorumluluk Sigortası

Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hemşirelerin poliçe kapsamındaki mesleki faaliyetini ifa ederken, sözleşme tarihi itibari ile sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hüküm olunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat sağlar.