Sağlık Sigortaları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir. SGK ile anlaşmalı olan kurumların aynı zamanda Sigorta şirketi ile bu türüne özel anlaşması gerekmektedir. Bu poliçeye sahip olarak, SGK ile anlaşmalı geniş kurum ağımızdan faydalanabilir, özel hastanelerde fark ödemeden tedavi olabilirsiniz.Seyahat Sağlık Sigortası Seyahat Sigortası yurt dışına yapacak olduğunuz gerek iş gerekse tatil amaçlı tüm seyahatlerinizde sizi 24 saat boyunca teminat altına alır ve kendinizi güvende hissetmenizi sağlar. Seyahat Sigortası sizi seyahatin iptalinden bagaj kaybına, uçuş rötarından tedavi masraflarına kadar teminat altına alır ve 24 saat boyunca asistans hizmeti sunar.Seyahat Sigortası Kısa Süreli Seyahatlerinizde maksimum 90 güne kadar geçerli olup, 65 yaş üzeri sigortalılar için yaş sürprim uygulanmaktadır.Yıllık Seyahatlerde ise, yıl içinde yurt dışına yapılan her bir seyahat 45 gün ile sınırlı olup 65 yaşa kadar geçerlidir.

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortaları; sigortalı kişinin, hastalık ve kazalar sonucu yapacağı sağlık giderlerini karşılaması için hazırlanmış planlardır. Oluşan riskler, genel ve özel şartlar dahilinde, poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır.Özel sağlık sigortası primleri sigortalı adayının yaş, cinsiyet, boy, kilo, geçirilmiş veya mevcut rahatsızlıklar gibi kişisel bilgilerinin yanı sıra anlaşmalı kurum ağı ve poliçe limitleri gibi ürüne özgü detaylara göre farklılık göstermektedir.